Skip to content

zelfstandigen & KMO

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in het gedrang komt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en die zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&0)

Bepaalde nalatigheden of fouten van een onderneming kunnen u als bestuurder of zaakvoerder duur te staan komen. Zelfs uw privévermogen is dan niet veilig. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privê vermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:
 • u bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal
 • ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt
 • een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen

BA Ondernemingen

Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die u apart of samen kan afsluiten.

 • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit.
  Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
 • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling.
  Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
 • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is,
  Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

De polis biedt doorgaans wereldwijde dekking, met een uitzondering voor de Verenigde Staten en Canada waarvoor u een aparte dekking moet aanvragen.

Opgelet! De beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die u veroorzaakt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …

Enkele voorbeelden:

 • een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd
  raakt
 • een boekhouder dient de jaarrekening van een klantte laat in, waardoor die een boete krijgt

Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra … ) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van hun zaak of instelling.

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wil u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeeld: een derde beschadigt een van uw werktuigen die u nodig hebt voor uw werk. In dat geval kan u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg:

 • u kan uw schade recupereren bij de derde
 • u bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen
 • u kan rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts

U kan deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen.

Openingsuren kantoor Burcht

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u
Woensdag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Op afspraak

Openingsuren kantoor Linkeroever

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30: op afspraak
13u-17u: op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u: op afspraak
Woensdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Gesloten

Geplande stroomonderbreking

Beste klant,

Op dinsdag 18 juni tussen 08:00 en 12:00 zal er een geplande stroomonderbreking plaatsvinden. Gedurende deze periode zal er geen stroom zijn, wat betekent dat onze WiFi en telefonie tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,
Bremans & Co