Skip to content

zelfstandigen & KMO

Groepsverzekering

Groepsverzekering

Een groepsverzekering zorgt ervoor dat voor (een bepaalde categorie van) uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef.

Voor wie?

Belangrijk is dat u een groepsverzekering afsluit voor al uw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alle mannen een
groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten.

Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u, bovenop de gewone groepsverzekering, een IPT voor loontrekkenden afsluiten.

Wie betaalt de premies?

Verschillende opties zijn mogelijk:

 • u betaalt als werkgever de premie volledig of
 • u laat uw werknemers ook een gedeelte van de premie betalen.

De wetgever legt geen minimumpremie op, al doen bepaalde verzekeraars dat wel. Er is wel in een maximumgrens voorzien: opdat u de premies van de groepsverzekering van uw werknemers fiscaal mag aftrekken als beroepskost, moet de 80 %-regel gerespecteerd worden. Deze regel stelt dat de som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer niet hoger mag liggen dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever betaalt u een premie taks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

Waarborgen

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen.
Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven:

 • een dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval
 • een bijkomende overlijdensdekking: een vooraf bepaald kapitaal bij overlijden
 • een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval
 • een waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voorzijn rekening

Als werkgever kunt u zelf de waarborgen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. Dat is een type groepsverzekering waarbij de werknemer zelf de hoogte van de waarborgen (gedeeltelijk) kiest.

Wat zijn de voordelen?

Voor het bedrijf
 • Een essentieel voordeel bij rekrutering.
 • Een uitstekende manier om uw personeel te motiveren.
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen.
 • Een fiscaal interessante investering.
 • Een eenvoudig administratief online beheer.
Voor de werknemers:
 • De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever.
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten.
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen.

 

Openingsuren kantoor Burcht

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u
Woensdag
9u-12u30
14u-17u op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Op afspraak

Openingsuren kantoor Linkeroever

Voormiddag
Namiddag
Maandag
9u-12u30: op afspraak
13u-17u: op afspraak
Dinsdag
9u-12u30: op afspraak
17u-19u: op afspraak
Woensdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Donderdag
9u-12u30: op afspraak
14u-17u: op afspraak
Vrijdag
9u-12u30: op afspraak
Gesloten

Geplande stroomonderbreking

Beste klant,

Op dinsdag 18 juni tussen 08:00 en 12:00 zal er een geplande stroomonderbreking plaatsvinden. Gedurende deze periode zal er geen stroom zijn, wat betekent dat onze WiFi en telefonie tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Wij danken u voor uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,
Bremans & Co